Serwis i konserwacja urządzeń transportu bliskiego

Wykonujemy naprawy oraz przeglądy konserwacyjne, oraz badania Urządzeń Transportu Bliskiego wraz z inspektorem UDT urządzeń takich jak:

  • wózki jezdniowe podnośnikowe (widlaki),
  • podesty ruchome (załadowcze),
  • suwnice,
  • układnice.

Wykonujemy przeglądy oraz konserwacje maszyn zgodnie z wymogami UDT.

Oferujemy usługę przeglądów konserwacyjnych urządzeń transportu bliskiego polegającą na:

  • Wykonywaniu czynności konserwacyjnych zgodnie z instrukcją konserwacji producenta i obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego (zgodnie z terminem ustalonym w rozporządzeniu).
  • Dokonywaniu testów urządzeń pod kątem bezpieczeństwa użytkowania.
  • Wpisie w dzienniku konserwacyjnym przez uprawnionego konserwatora.

serwis i konserwacja urządzeń transportu bliskiego